SundaHus

SundaHus

Flammatex brandgardiner är sedan juni 2023 miljövarubedömda och godkända av Sundahus. Det innebär att dem är godkända att levereras till nyproducerade miljöbyggnader bland annat Svanenhus eller BREEAM.