Intresset var stort när BVS var på plats och visade våra innovativa lösningar och demonstrerade Flammatex brandgardin.

Brandskydd är Sveriges största mötesplats gällande förebyggande och byggtekniskt brandskydd.