service

«Vi bryr oss fortsatt om våre produkter,
selv om det er du som eier det.»

– Tommy Strand, Service/Support

BVS Brannvernsystemer produserer brannvernprodukter som skal sikre bygget i mange år. For å ta vare på funksjon og forlenge levetiden er det like viktig å inngå en serviceavtale som det er å installere selve produktet. Serviceavtale på brannprodukter er pålagt gjennom Norsk lov.

Kravet fra myndighetene kan leses her. 

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. Her refereres det til Eiers og brukers plikt til å ivareta brann/rømningssikkerheten samt til å forhindre forfall.
Produsent angir også vedlikeholds intervaller i henhold funksjonalitet/bruk/driftssikkerhet og eventuelle garantiordninger.

Utvidet garantitid

Når en serviceavtale inngås med BVS Brannsystemer kan garantitiden utvides.

Lengre levetid på produkter og tryggere hverdag for deg

Gjennom jevnlig service og ettersyn forlenges levetiden betraktelig på våre produkter. I tillegg sikrer våre kontroller at produktet fungerer som det skal og sikrer dine verdier.

Servicerapport sikrer historikk

Etter hver service utarbeides det en rapport som beskriver hva som er gjort og er samtidig en bekreftelse på at produktet fungerer. Dette sikrer deg nødvendig dokumentasjon ved ettersyn av brannvesenet.

BVS Brannvernsystemer
BVS Brannvernsystemer

Kontakt oss:

Tommy Strand

Tommy Strand

Endre Storøy

Endre Storøy

Montør/Service Vest

Roberto Faba Sack

Roberto Faba Sack

Montør/Service Vest

Vidar Hasfjord

Vidar Hasfjord

Montør/Service Vest

Kjetil Doknæs

Kjetil Doknæs

Montør/Service Øst

Karl Fredrik Angre

Karl Fredrik Angre

Montør/Service Øst