Rådgiving

«Vi är innovativa, nyfikna och genuint intresserade av att hjälpa våra kunder. Jag garanterar att brandskydd är vår passion.»

– Martin Kokko, Försäljningschef

Design och arkitektoniska miljöer

Vårt mål är att komma in i planeringsfasen tidigt. Det gör att vi på bästa sätt kan bidra till att utveckla brandtekniska lösningar som harmonierar med både funktionalitet och design. Våra råd och input ska bidra till förenkling, förbättring och god ekonomi i projektet. Kontakta oss om ni behöver ritningar, CAD/DWG filer eller andra underlag.

Brandingenjörer

Vi bistår med råd, aktuell kunskap om certifieringar och godkännanden samt egenskaper och användningsområden relaterade till våra produkter. Eftersom vi är tillverkare har vi också tillgång till värdefull data och rapporter som kan underlätta i det analytiska arbetet. Vi håller även kurser och utbildningar.

Entreprenör och byggherre

Vilka är de brandtekniska och prisrelaterade konsekvenserna av de valda produkterna och lösningarna? Hur kan våra produkter anpassas till ditt projekt. Vilka tvärfackliga problemställningar behöver vi ta hänsyn till. Hur kommer produkterna fungera i drift när bygget är överlämnat? Har ni problem med gamla brandtekniska produkter i byggnaden?

Vi jobbar med olika utmaningar varje dag – och brinner för saken!

Service

KontaktA oss:

Martin Kokko

Martin Kokko

Försäljningschef
martin@bvs1.se 
+46 73-059 86 51

Lars Erik Dyrnes

Lars Erik Dyrnes

VD BVS Gruppen

Tommy Strand

Tommy Strand

Portrettfoto: Aase media