Certifiering

«Vi ger dig ökad kunskap om aktuellt regelverk så att du kan känna dig trygg med att produkten är korrekt certifierad.»

– Asle Aasland, Försäljnings- och marknadschef, BVS Norge

KRAV PÅ CE-MÄRKNING SAMT BRAND- OCH PRESTANDATESTER AV VÅRA BRANDSKYDDSPRODUKTER

KORT OM REGELVERKET:
Branddörrar, brandjalusier och brandgardiner ska vara CE-märkta och prestandatestade enligt den europeiska standarden EN 16034:2014. Prestandatester ska utföras enligt EN 13241:2003+A2:2016.

Ett produktcertifieringsorgan (oberoende tredje part) fastställer produktens prestanda med typprövning, företar en förstagångsinspektion av produktionsanläggningen och produktionskontrollen i fabrik för att därefter genomföra kontinuerliga kontroller, utvärderingar och bedömningar av produktionskontrollen i fabrik.

Det är endast det tekniska kontrollorganet för EES-området som är behörigt att utföra  tredjepartsbedömningar i samband med dokumentation av byggvarans egenskaper.

Processen och kraven för CE märkning är reglerade i Byggproduktförordningen (CPR). Byggproduktförordningen är implementerad i svensk lagstiftning genom BBR Boverkets byggregler (BFS 2011:6). Brandskyddsprodukter i byggnader (exempelvis branddörrar, brandgardiner, portar) omfattas kraven i Boverkets byggregler BBR. Boverket är tillika tillsynsmyndighet för byggprodukter.

Länk till BBR hittar du här.

Länk till Boverket info om krav på CE för byggprodukter:
Tillverkare – PBL kunskapsbanken – Boverket (BBR -5)

 

BVS Brannvernsystemer

VILL DU VETA MER?

Vi på BVS kan gå igenom och presentera ”Vägen till CE-märkning” för att bidra till kompetenshöjning hos kund.

Kontakta oss på +46 8 771 00 40 eller info@bvs1.se för att boka en genomgång.

KontaktA oss:

Martin Kokko

Martin Kokko

Försäljningschef
martin@bvs1.se 
+46 73-059 86 51

Lowe Brinkskalv

Lowe Brinkskalv

Projektsäljare
Tel: +46 76 140 96 56
lowe@bvs1.se

Lars Erik Dyrnes

Lars Erik Dyrnes

VD BVS Gruppen

Tommy Strand

Tommy Strand

Portrettfoto: Aase media