service

«Vi bryr oss alltid om våra produkter,
även om det är du som äger dem.
»

– Tommy Strand, Service/support

BVS producerar brandskyddsprodukter som ska skydda byggnader i många år. För att säkerställa funktion och förlänga produktens livslängd är det lika viktigt att ingå ett serviceavtal som det är att installera själva produkten. Serviceavtal på brandskyddsprodukter är ett krav enligt svensk lagstiftning.

Kravet från myndigheterna finns att läsa här:
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Svensk författningssamling 2003:2003:778 t.o.m. SFS 2021:1141 – Riksdagen

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll ingår i SBA-arbetet.

Förlängd garantitid

När ett serviceavtal ingås med BVS Brannsystemer kan garantitiden förlängas. Alla våra produkter omfattas av 2 års produktgaranti. 

Längre livslängd på produkterna och säkrare vardag för dig

Genom regelbunden service och inspektion förlängs livslängden på våra produkter avsevärt. Dessutom säkerställer våra kontroller att produkten fungerar som den ska och säkrar dina värderingar.

Servicerapport säkerställer historik

Efter varje service upprättas en rapport som beskriver vad som har gjorts och är samtidigt en bekräftelse på att produkten fungerar. Detta säkerställer att du har nödvändig dokumentation för kontroll av brandförsvaret.

BVS Brannvernsystemer
BVS Brannvernsystemer

KontaktA oss:

Martin Kokko

Martin Kokko

Försäljningschef
martin@bvs1.se 
+46 73-059 86 51

Lowe Brinkskalv

Lowe Brinkskalv

Projektsäljare
Tel: +46 76 140 96 56
lowe@bvs1.se

Lars Erik Dyrnes

Lars Erik Dyrnes

VD BVS Gruppen

Tommy Strand

Tommy Strand

Portrettfoto: Aase media