NR 1 PÅ BRANNVERNSYSTEMER

NR.1 på Brandskydd
– Make every building safer.

BVS är en leverantör av brandprodukter för stora och små byggnader lokalt, nationellt och internationellt.

Vi arbetar för att skydda människors liv i kritiska situationer och vi erbjuder bra innovativa brandtekniska produkter och byggnadslösningar.

Vi har över 20 års erfarenhet av brandskydd och följer hela processen från egen produktion, montering, slutbesiktning och service i olika projekt.

Vårt uttalade mål är att leverera förväntade varor och tjänster vid överenskommen tid. Våra kunder ska veta att BVS är synonymt med bra service och hög professionell nivå. Alla våra medarbetare har rätt och nödvändig kompetens för att utföra de jobb de är tilldelade.

BVS Group består av Norge, Sverige, Ungern och Tyskland och ingår i Bergman & Beving-koncernen. Bergman & Beving har idag 1 250 anställda, verksamhet i 25 länder och en omsättning på ca. 4,6 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bergman & Beving Hållbarhetsrapport

Bergman & Beving har utarbetat en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022/2023, och den inkluderar moderbolaget Bergman & Beving AB (publ), organisationsnummer 556034-8590, och dess dotterbolag. Bergman & Beving och BVS Group är engagerade i hållbar verksamhet, där vi aktivt arbetar för att begränsa vår verksamhets påverkan på miljön och därigenom bidrar vi samtidigt till att skapa långsiktiga värden både för samhället och våra aktieägare. Vårt arbete för att uppnå detta presenteras i denna hållbarhetsrapport.

Rapporten kan laddas ner här.

ANONYM VARNINGSFUNKTION

BVS önskar erbjuda en möjlighet till en varningsfunktion, det vill säga ett sätt att kommunicera med företaget angående missförhållanden inom BVS och dess dotterbolag, och att rapporteringen är anonym.
För att säkerställa anonymiteten för varningsfunktionen använder vi en extern partner.

Länk: anonym rapportering

Företagets historia

 • 2002: Företaget etableras med främst produkter för ventilationsbranschen
 • 2004: Etablerar ett dotterbolag i Tyskland för försäljning av brandprodukter.
 • 2005: Start av design och utveckling av Flammatex brandgardiner.
 • 2008: BVS Sverige etableras som ett produktionsbolag för Flammatex brandgardiner
 • 2009: Etablering av filialkontor i Oslo
 • 2014: Start av design och utveckling av Inspecto inspektionsluckor
 • 2015: Etablering av dotterbolag i Ungern. Hit flyttas tillverkning av Flammatex brandgardiner.
 • 2018: Bolaget säljs till Bergman&Beving Invest AB
 • 2019: Start av utvecklingen av Fomatec rökluckor och takljus. Nya brandtester och certifiering för att erhålla CE-märkning för Flammatex brandgardiner och Fomatec rökluckor.
 • 2020: Utbyggnad av produktionslokaler i Ungern till 4500m2.
 • 2021: Start av licensproduktion av Fireseal-produkter
 • 2022: Expansion i Norge och Sverige för att stärka vår marknadsposition.
 • 2023: Huvudkontoret i Stavanger flyttar till nya och moderna lokaler.
BVS Brannvernsystemer

KontaktA oss:

Martin Kokko

Martin Kokko

Försäljningschef
martin@bvs1.se 
+46 73-059 86 51

Lowe Brinkskalv

Lowe Brinkskalv

Projektsäljare
Tel: +46 76 140 96 56
lowe@bvs1.se

Lars Erik Dyrnes

Lars Erik Dyrnes

VD BVS Gruppen

Tommy Strand

Tommy Strand

Portrettfoto: Aase media