NR 1 PÅ BRANNVERNSYSTEMER

ANONYM VARNINGSFUNKTION

BVS önskar erbjuda en möjlighet till en varningsfunktion, det vill säga ett sätt att kommunicera med företaget angående missförhållanden inom BVS och dess dotterbolag, och att rapporteringen är anonym.

För att säkerställa anonymiteten för varningsfunktionen använder vi en extern partner.