Branngardin

Brandgardiner

Flammatex Branngardin EI60-EI120

EI60-EI120

Flammatex brandgardiner monteras i öppningar där det ställs brand- eller rökkrav i en brandcell, utrymningsväg, sektioneringsvägg eller yttervägg. Brandgardinen har testats och godkänts i enlighet med stränga krav på brand, röktäthet och funktion.

PRISVÄRD OCH FLEXIBEL LÖSNING

Flammatex är en prisvärd lösning med stort användningsområde.
Detta är en favorit bland arkitekter tack vare att systemet tar liten plats och kan integreras i själva byggnaden i flera olika konfigurationer. BVS har erfarenheten och lösningarna som kan anpassas efter alla scenarier.

BRANDKLASSER

Flammatex med brandklass upp till E120, EW120 och EI120 är CE-märkt enligt teststandarder EN 1634-1, EN 1634-3, EN 12605 och EN 15269-11 samt klassifikations- och produktstandarder EN 16034, EN 13501-2 och EN 13241.

BVS är marknadsledande inom certifierade brandskyddsprodukter och kan bistå med rådgiving om kraven i dagens regelverk.

FUNKTIONSBESKRIVNING

När brandlarmet utlöses, antingen lokalt via rökdetektor eller via brandlarmscentral, stängs brand- och rökgardinen. Systemet är konstruerat för att övervaka och reagera på eventuella fel i brandlarmskedjan och styrcentralen.

Vi utvecklar och levererar marknadens mest avancerade styrsystem med och utan UPS.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Kontakta oss om du vill ha mer information eller vill att vi skickar dokumentation om denna produkt.

Till kontaktsidan

Flammatex Branngardin
Flammatex Styresentral

KontaktA oss:

Martin Kokko

Martin Kokko

Försäljningschef
martin@bvs1.se 
+46 73-059 86 51

Lowe Brinkskalv

Lowe Brinkskalv

Projektsäljare
Tel: +46 76 140 96 56
lowe@bvs1.se

Lars Erik Dyrnes

Lars Erik Dyrnes

VD BVS Gruppen

Tommy Strand

Tommy Strand

Portrettfoto: Aase media