BVS skyddar Arsenalen militärmuseum

Arsenalens utställning växer i takt med det ökade intresset för militära fordon.
13. okt 2023
Home 9 Nyheter 9 BVS skyddar Arsenalen militärmuseum

Vid utbyggnaden av ny lagerdel har BVS, på uppdrag av MAVAB, monterat Flammatex brandgardin och rökdetektorer framför befintlig port för att förhindra brandspridning mellan byggnader.