SundaHus

Flammatex brandgardiner är sedan juni 2023 miljövarubedömda och godkända av Sundahus. Det innebär att dem är godkända att levereras till nyproducerade miljöbyggnader bland annat Svanenhus eller BREEAM.
8. okt 2023
Home 9 Nyheter 9 SundaHus