Flammatex brandgardiner till IKEAs nya kontorshus

BVS och Gallerbolaget har levererat 10 stycken Flammatex brandgardiner till det nya megalagret i Älmhult.
12. okt 2023
Home 9 Nyheter 9 Flammatex brandgardiner till IKEAs nya kontorshus

BVS och Gallerbolaget har levererat 10 stycken Flammatex brandgardiner till det IKEAS nya kontorshus i Älmhult, Future IoS Blåsippan Hub.

Den nya byggnaden omfattar 17.000 kvadratmeter och ska huvudsakligen innehålla produktutvecklingsytor för IKEA of Sweden AB:s verksamhet för produktutveckling.

Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM och uppnå nivå Outstanding.

Flammatex brandgardiner monteras i öppningar där det ställs brand- eller rökkrav i en brandcell, utrymningsväg, sektioneringsvägg eller yttervägg. Brandgardinen har testats och godkänts i enlighet med stränga krav på brand, röktäthet och funktion.

Flammatex