NY STYRCENTRAL LANSERAS 2023

Flammatex PICO UPS är en enklare och styrcentral som kan styra en brandgardin.
10. okt 2023
Home 9 Nyheter 9 NY STYRCENTRAL LANSERAS 2023

Pico har färre funktioner och mindre möjligheter till konfiguration jämfört med den avancerade Nano v4.4 styrcentralen.

Den innehåller fortfarande viktiga funktioner som nödöppningsbrytare och självtester men har exempelvis inte styrning och konfiguration med Flammatex appen.