Byggnader i massiv trä

Byggnader i massiv trä

BVS skyddar byggnader i massiv trä – BVS har på uppdrag av Veidekke levererat brandgardin i trappuppgången till OBOS svanenmärkta bostäder i massiv trä.

Örebro brandservice

Örebro brandservice

BVS har på uppdrag av Örebro brandservice levererat 4 st EW 120 brandgardiner till lager för pallrestaurering

Pfizer

Pfizer

Brandgardin mot snabbrullportar.

Svegro

Svegro

BVS har levererat 4 st Flammatex EI 60 brandgardiner i brandceller åt Svegro.

Farsta Centrum

Farsta Centrum

BVS har monterat Flammatex EW120 brandgardin för att förhindra brand-och rökspridning mellan garage och butiker.

Hotell Slottsparken

Hotell Slottsparken

BVS har levererat en infälld brandgardin i receptionen på Hotell Slottsparken

Turebergshuset, Sollentuna, Stockholm

Turebergshuset, Sollentuna, Stockholm

Turebergshuset, Sollentuna kommunhus, har genomgått en omfattande renovering där fokus har legat på hållbarhet och minskad energiförbrukning. BVS och Gallerbolaget har projekterat och levererat 25 brandgardiner för att skapa öppna planlösningar och förhindra rökspridning genom hisschakt.

Valbo köpcentrum, Köpcentrum

Valbo köpcentrum, Köpcentrum

Valbo köpcentrum strax utanför Gävle renoveras och moderniseras och får en ny och vitaliserad exteriör samtidigt som nya butiksytor skapas. BVS har levererat brandgardiner för att förhindra brand och rökspridning i utrymningsvägen.

ICA Centrallager

ICA Centrallager

BVS har tillsammans med Gallerbolaget levererat brandgardiner till ICA.