Flammatex E60/EW30 Brandgardin var rätt lösning för att kunna leverera Findoor vikport med portautomatik