BVS

Valbo köpcentrum, Köpcentrum

Valbo köpcentrum strax utanför Gävle renoveras och moderniseras och får en ny och vitaliserad exteriör samtidigt som nya butiksytor skapas. BVS har levererat brandgardiner för att förhindra brand och rökspridning i utrymningsvägen.
Svegro

Svegro

BVS har levererat 4 st Flammatex EI 60 brandgardiner i brandceller åt Svegro.

Farsta Centrum

Farsta Centrum

BVS har monterat Flammatex EW120 brandgardin för att förhindra brand-och rökspridning mellan garage och butiker.

Turebergshuset, Sollentuna, Stockholm
Turebergshuset, Sollentuna, Stockholm

Turebergshuset, Sollentuna, Stockholm

Turebergshuset, Sollentuna kommunhus, har genomgått en omfattande renovering där fokus har legat på hållbarhet och minskad energiförbrukning. BVS och Gallerbolaget har projekterat och levererat 25 brandgardiner för att skapa öppna planlösningar och förhindra rökspridning genom hisschakt.